ZUS od umowy zlecenie

W miniony czwartek posłowie zdecydowali, że od 1 stycznia 2016 roku odprowadzanie składek ZUS od wszystkich umów zleceń będzie obowiązkowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeszcze szybciej – bo już od początku roku 2015, objęte składkami ZUS zostaną dochody członków rad nadzorczych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – limit w 2015 roku

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF, osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok wyniosły przynajmniej 1 200 000 euro.

Rząd przyjmuje zmiany zwiększające ulgi na dzieci

Rada Ministrów wyciąga pomocną dłoń do rodzin wielodzientych, czyli rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci – przyjęto bowiem projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiający podatnikom skorzystanie ze zwiększonej ulgi podatkowej.

Bilety komunikacji miejskiej a podatek VAT

Dokumentem uprawniającym podatnika do obniżenia podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu o podatek VAT naliczony jest najczęściej faktura. Korzystając ze środków komunikacji miejskiej, często jednak otrzymujemy wyłącznie bilety – co możemy zrobić w tej sytuacji?