Elastyczny czas pracy po polsku

Rozpoczynanie wykonywania obowiązków o różnych godzinach w określone dni tygodnia, czy w miarę potrzeby, zwiększenie wymiaru czasu pracy i późniejszy „zwrot” nadpracowanych godzin, to tylko kilka cech charakteryzujących elastyczny czas pracy, możliwy do przyjęcia od sierpnia 2013 roku (zabronione jest jednak naruszenie prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego wynikającego z art. 1401 § 3 K.p.).

Metody opodatkowania działalności gospodarczej cz. I

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie działalności gospodarczej.  Rząd pomaga młodym przedsiębiorcom poprzez dofinansowania, uproszczenie samej procedury zakładania działalności gospodarczej, czy też preferencyjne warunki odprowadzania składek ZUS. I tak, zgadzam się z większością z Was, koszty prowadzenia działalności gospodarczej są nadal bardzo wysokie, nieproporcjonalnie wręcz do osiąganego przez nas przychodu. Możemy jednak już na samym początku drogi, obniżyć koszty poprzez wybór właściwej formy opodatkowania. Co to w praktyce  oznacza?

Urlopy rodzicielskie – co warto wiedzieć?

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska znajduje się w okresie niżu demograficznego, ustawodawca wprowadził szereg unormowań mających zachęcić młodych ludzi do prokreacji. Jakie są najważniejsze? Co warto wiedzieć?

Prawo pracy w 2015 roku

Jak każdego roku, polski ustawodawca nie oszczędza nas i wprowadza szereg zmian w przepisach prawnych. Zmiany nie omijają również Prawa Pracy. Poniżej przedstawiamy zestawienie tych najważniejszych, z którymi powinien zapoznać się każdy pracownik i przedsiębiorca.

Wydatki na cele mieszkaniowe

Zgodnie z art. 30e ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej po dniu 1 stycznia 2009 roku, w ciągu 5 lat od dnia nabycia, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości należy zapłacić podatek dochodowy stanowiący 19% podstawy obliczenia podatku. Czy wysokość tego podatku można w jakiś sposób obniżyć?

35 dni urlopu wypoczynkowego już w 2015 roku?

Jak donosi „Gazeta Wrocławska”, Komisja Europejska pracuje nad tekstem dyrektywy unijnej wprowadzającej prawo do 35 dni urlopu wypoczynkowego w krajach Unii Europejskiej, w których wiek emerytalny wynosi 67 lat (37 dni w krajach gdzie wiek emerytalny wynosi więcej niż 67 lat). Podwyższenie wieku emerytalnego w Polsce może mieć zatem jakiś pozytywnie odczuwalny dla nas skutek. 

Obowiązek składania e-Deklaracji

Od 1 stycznia 2015r. informacje  PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak  wyjątek.