Deklaracja VAT-7 – instrukcja obsługi cz.1

Zdecydowana większość czynnych podatników VAT, zobowiązana jest do składania deklaracji VAT-7* w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek jest rozliczany (na przykład 25 marca jest terminem rozliczenia podatku VAT za miesiąc luty).

Od czego zacząć sporządzanie deklaracji?

Umowa zlecenie a składki ZUS

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o umowach zlecenie, ich nadużywaniu w obrocie prawnym oraz braku ich oskładkowania. Jak jest w rzeczywistości? Nie każdy z nas ma świadomość, że w większości przypadków zleceniodawca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Poniżej prezentujemy zestawienie obrazujące kiedy i w jakich okolicznościach umowa zlecenie podlega ubezpieczeniom ZUS.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w danym roku podatkowym, w przypadku dużej grupy podatników skutkuje wykazaniem nadpłaty podatku dochodowego.

Rodzaje umów o pracę – kompendium

Zgodnie z Kodeksem Pracy, stosunek pracy musi zostać potwierdzony na piśmie (najpóźniej 7 dnia od przystąpienia do pracy, pracodawca musi w formie pisemnej potwierdzić pracownikowi warunki pracy i płacy). Poniżej przedstawiamy rodzaje umów o pracę, które mogą zostać zawarte między pracodawcą i pracownikiem, a także  ich najważniejsze cechy.

Matka karmiąca w pracy

Łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, wiąże się z licznymi przywilejami pracowników – rodziców . Co do zasady, obejmują one w większości zarówno kobiety, jak i mężczyzn (w określonym czasie mogą one jednak być wykorzystywane tylko przez matkę lub przez ojca). Z oczywistych względów, przerwy w pracy poświęcone karmieniu piersią, przysługują wyłącznie kobietom. Jaki jest ich wymiar?