Faktura elektroniczna – co warto wiedzieć?

Faktura elektroniczna jest coraz częściej stosowanym dokumentem, potwierdzającym dokonanie transakcji kupna – sprzedaży.  Art.  2 pkt 31 ustawy o VAT definiuje fakturę jako dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.