Amortyzacja samochodu osobowego o wartości większej niż 20 000 euro

Amortyzacja samochodu osobowego

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt  4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów nie można włączyć odpisów amortyzacyjnych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro. Wartość tę przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP w dniu przekazania samochodu do używania.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w danym roku podatkowym, w przypadku dużej grupy podatników skutkuje wykazaniem nadpłaty podatku dochodowego.

PIT- 11 pracownika, czyli co każdy podatnik powinien wiedzieć

Każdy pracodawca, a co za tym idzie płatnik, zobowiązany jest, po zakończeniu roku podatkowego, sporządzić informację roczną o dochodach uzyskanych przez podatnika oraz o zaliczkach na podatek dochodowy przez niego pobranych. PIT-11, bo o tym dokumencie mowa, stanowi dla Urzędu Skarbowego podstawę do skontrolowania czy owe zaliczki zostały prawidłowo obliczone i pobrane. Dla podatnika, PIT-11 stanowi podstawę do rocznego rozliczenia się z fiskusem poprzez dokument PIT-36/PIT-37. Każdy z nas powinien wiedzieć zatem coś więcej na temat tego niezwykle ważnego dokumentu.

PIT 2014 – odliczenia od dochodu

Pierwsze miesiące nowego roku, tradycyjnie wiążą się z koniecznością złożenia zeznań podatkowych, dlatego poniżej przedstawiamy najbardziej popularne odliczenia od dochodu w pigułce.

Oddelegowanie pracownika – oskładkowanie i opodatkowanie przychodów

Obecnie, kiedy granice zostały otwarte, a prowadzenie kontaktów biznesowych jest możliwe właściwie wszędzie, coraz więcej słyszy się o delegowaniu pracowników. Co należy wiedzieć zanim zdecydujemy się na taki sposób  zatrudniania? Gdzie należy opodatkować i oskładkować przychód pracownika?

Ulga na dzieci w 2015 roku

Zmiany w ustawie o PIT, obowiązujące od początku 2015 roku, spowodowały podwyższenie wysokości ulgi na dzieci. Możliwość odpisania od podatku wyższych kwot odczują przede wszystkim rodzice posiadający więcej niż  jedno i dwójkę dzieci.

Metody opodatkowania działalności gospodarczej cz. I

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie działalności gospodarczej.  Rząd pomaga młodym przedsiębiorcom poprzez dofinansowania, uproszczenie samej procedury zakładania działalności gospodarczej, czy też preferencyjne warunki odprowadzania składek ZUS. I tak, zgadzam się z większością z Was, koszty prowadzenia działalności gospodarczej są nadal bardzo wysokie, nieproporcjonalnie wręcz do osiąganego przez nas przychodu. Możemy jednak już na samym początku drogi, obniżyć koszty poprzez wybór właściwej formy opodatkowania. Co to w praktyce  oznacza?

Wydatki na cele mieszkaniowe

Zgodnie z art. 30e ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej po dniu 1 stycznia 2009 roku, w ciągu 5 lat od dnia nabycia, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości należy zapłacić podatek dochodowy stanowiący 19% podstawy obliczenia podatku. Czy wysokość tego podatku można w jakiś sposób obniżyć?

Obowiązek składania e-Deklaracji

Od 1 stycznia 2015r. informacje  PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak  wyjątek.

Udział w spotkaniu noworocznym

Tanecznym krokiem wchodzimy w nowy, 2015 rok. Aby to wejście obyło się bez poświąteczno – noworocznego szoku, pracodawcy decydują się często na organizację spotkań noworocznych z pracownikami. Czy uczestnictwo pracownika w takim spotkaniu powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym?