Lepsza ochrona pracowników od 1 września 2016 r.

Lepsza ochrona pracowników od 1 września 2016 r.

Obowiązujące przepisy wskazują, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli forma pisemna nie jest zachowana, pracodawca powinien przekazać pracownikowi ustalenia obejmujące strony, rodzaj oraz warunki umowy. Musi zrobić to na piśmie, najpóźniej do końca pierwszego dnia pracy osoby nowo zatrudnionej.

Wynagrodzenie netto – jak dokonać obliczeń?

wynagrodzenie netto

Nasi czytelniczy często pytają – jak obliczyć wynagrodzenie netto, znając jego wartość brutto. W Internecie można znaleźć mnóstwo kalkulatorów wynagrodzeń, które dokonają za nas wyliczeń. Poniżej znajdziecie informacje –  jak samodzielnie dokonać obliczeń.

Prawo oświatowe – pytania i odpowiedzi

Prawo oświatowe, okazało się interesującym zagadnieniem. Poniżej znajdują się odpowiedzi na kolejne pytania przesłane przez naszych czytelników. Zachęcamy do wysyłania pytań na maila: kontakt@abc-ksiegowe.pl.

Udzielenie urlopu bezpłatnego

Urlop bezpłatny jest uprawnieniem pracownika unormowanym w art. 174 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tym przepisem, urlop ten może zostać udzielony na pisemny wniosek pracownika, w którym wskazany zostaje okres wnioskowanej przerwy w świadczonej pracy. Pracodawca nie musi wyrażać na niego zgody.

Prawo oświatowe – pytania i odpowiedzi

Zgodnie z zapowiedzią, współpracę z  ABC-KSIĘGOWE rozpoczęła Marietta Buszka, Radca Prawny. Pojawiły się pierwsze pytania od Czytelników.  Zbliża się początek roku szkolnego, w związku z czym wybrane zostały zagadnienia dotyczące prawa oświatowego. Poniżej  znajdą Państwo odpowiedzi na najciekawsze z nich.

Zmiany w umowach terminowych – nowelizacja Kodeksu Pracy

zmiany w umowach terminowych

5 sierpnia 2015 roku, Prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu pracy. Nowe przepisy wiążą się ze zdecydowanym wzmocnieniem pozycji pracownika oraz dążeniem ustawodawcy do zwiększenia stabilności stosunku pracy. Jakie zmiany w umowach terminowych wprowadzają nowe regulacje?

Urlop wypoczynkowy – co trzeba wiedzieć

Niestety, od jakiegoś czasu obserwujemy duże luki w wiedzy osób zajmujących się kadrami. Problemem okazuje się nie tylko rozwiązanie skomplikowanych zagadnień kadrowych i płacowych. Jeden z potocznie znanych tematów – urlop wypoczynkowy – staje się dla takich osób wyzwaniem. Zatem żeby rozwiać wszelkie wątpliwości – poniżej  prezentujemy najważniejsze informacje o urlopach wypoczynkowych. 

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę jest formalnym wyrazem stosunku prawnego, jaki łączy pracownika z pracodawcą. Co do zasady, umowę o pracę może wypowiedzieć każda ze stron. Pracodawca i pracownik mogą również wspólnie postanowić o terminie rozwiązania umowy o pracę.  Co trzeba zrobić, aby skutecznie rozwiązać tę więź prawną? O czym należy pamiętać oraz na co zwrócić uwagę?

Cząstkowe świadectwo pracy po zakończeniu zatrudnienia terminowego

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudnienia u danego pracodawcy. Co do zasady, wystawiane jest po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc gdy zakończeniu ulega swoista prawna więź łączącego pracownika z pracodawcą. Nie każdy ma jednak świadomość tego, że pracodawca jest zobowiązany wystawić ten dokument również po zakończeniu zatrudnienia terminowego. Jak to powinno wyglądać w praktyce?

Rodzaje umów o pracę – kompendium

Zgodnie z Kodeksem Pracy, stosunek pracy musi zostać potwierdzony na piśmie (najpóźniej 7 dnia od przystąpienia do pracy, pracodawca musi w formie pisemnej potwierdzić pracownikowi warunki pracy i płacy). Poniżej przedstawiamy rodzaje umów o pracę, które mogą zostać zawarte między pracodawcą i pracownikiem, a także  ich najważniejsze cechy.