Elastyczny czas pracy po polsku

Rozpoczynanie wykonywania obowiązków o różnych godzinach w określone dni tygodnia, czy w miarę potrzeby, zwiększenie wymiaru czasu pracy i późniejszy „zwrot” nadpracowanych godzin, to tylko kilka cech charakteryzujących elastyczny czas pracy, możliwy do przyjęcia od sierpnia 2013 roku (zabronione jest jednak naruszenie prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego wynikającego z art. 1401 § 3 K.p.).

Katowice, Poznań i Wrocław – to najczęściej tutaj wprowadzana jest ta forma organizowania działalności pracowników. Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy, do 15 stycznia 2015 roku elastyczny czas pracy wprowadziło już 1319 pracodawców, których cechy przedstawia poniższa tabela:

Wielkość zatrudnienia Przedmiot działalności
Od 50 do 249 osób (481 firm) przetwórstwo przemysłowe (38%)
Do 49 osób (366 firm) handel i naprawy (16%)
Do osób (241 firm) budownictwo (ponad 10%)

Warto pamiętać, że na uelastycznienie czasu pracy muszą wyrazić zgodę działające w firmie związki zawodowe. Jeśli natomiast w danej firmie związki zawodowe nie występują, pracodawca musi porozumieć się z przedstawicielami pracowników.

Źródło:  www.mpips.gov.pl