Kalkulator amortyzacji metodą liniową

Kalkulator amortyzacji metodą liniową oblicza wartość odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem zmniejszenia i zwiększenia wartości początkowej środka trwałego.