Kalkulator stażu pracy

Kalkulator stażu pracy służy do obliczenia okresu zatrudnienia.

Założenia:

  • staż pracy obliczany w dniach: 30 dni = 1 miesiąc (kiedy ciągłość terminu nie jest wymagana),
  • staż pracy ustala się sumując pełne lata (kiedy ciągłość terminu nie jest wymagana),
  • staż pracy obliczany w miesiącach i latach upływa w przeddzień dnia odpowiadającego liczbie dnia początkowego,
  • miesiące przelicza się na lata w następujący sposób: 12 miesięcy  =  1 rok.