Kalkulator stażu pracy

Kalkulator stażu pracy służy do obliczenia okresu zatrudnienia. Założenia: staż pracy obliczany w dniach: 30 dni = 1 miesiąc (kiedy ciągłość terminu nie jest wymagana), staż pracy ustala się sumując pełne lata (kiedy ciągłość terminu nie jest wymagana), staż pracy obliczany w miesiącach i latach upływa w przeddzień dnia odpowiadającego liczbie dnia początkowego, miesiące przelicza się na lata w następujący … Czytaj dalej Kalkulator stażu pracy