Kasy fiskalne w 2015 roku

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. rozporządzenie z  4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wprowadziło kilka znaczących zmian dotyczących konieczności wykorzystywania kas fiskalnych.

O czym trzeba wiedzieć?

Zachowano zwolnienie przewidziane dla podatników, którzy dokonali sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej o wartości nieprzekraczającej 20 000 zł. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku podatników, u których udział procentowy obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest wyższy niż 80%.

Wprowadzono natomiast zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (pod warunkiem wystawienia faktury).

Przede wszystkim brakuje jednak pozycji 34 poprzednio obowiązującego rozporządzenia, zgodnie z którą z obowiązku stosowania kas rejestrujących zwolniona była sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, po warunkiem spełnienia łącznie poniższych wymogów:

 • każda usługa świadczona przez podatnika była dokumentowana fakturą zawierającą dane pozwalające na zidentyfikowanie odbiorcy,
 • liczba tych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy liczbie ich odbiorców mniejszej niż 20.

Nie obowiązuje już również punkt 43, zwalniający z rejestrowania za pomocą kas fiskalnych sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, o ile całkowitej zapłaty za to działanie dokonano na poczcie, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej i bezsprzecznie wiadomo jakiego przedmiotu ta płatność miała dotyczyć (zmiana ta nie obejmuje osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej).

Oprócz tego, z możliwości zwolnienia z zastosowania kas rejestrujących, nie mogą już skorzystać między innymi wykonawcy usług:

 • doradztwa podatkowego,
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • prawniczych (ale z wyłączeniem usług notarialnych),
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • z zakresu opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • z zakresu badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • z zakresu wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

oraz dostawcy:

 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Przewidziano jednak okres przejściowy wynoszący 2 miesiące, w ciągu którego zobowiązani do tego podatnicy muszą dokonać instalacji kas rejestrujących.