Lepsza ochrona pracowników od 1 września 2016 r.

Lepsza ochrona pracowników od 1 września 2016 r.

Obowiązujące przepisy wskazują, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli forma pisemna nie jest zachowana, pracodawca powinien przekazać pracownikowi ustalenia obejmujące strony, rodzaj oraz warunki umowy. Musi zrobić to na piśmie, najpóźniej do końca pierwszego dnia pracy osoby nowo zatrudnionej.

Aktualny stan prawny umożliwia występowanie licznych nadużyć i zaniedbań. W praktyce bowiem, bardzo często formalności związane z zatrudnieniem nowego pracownika bywają odwlekane, a ewentualne kontrole nie wykazują w tej sytuacji żadnych nieprawidłowości – pracodawca może stwierdzić, że dana osoba pracująca bez umowy jest zatrudniona od tego właśnie dnia.

Co ulegnie zmianie?

Po wprowadzeniu nowych regulacji, pracodawca będzie musiał zawrzeć z pracownikiem umowę lub przekazać mu pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy (drugi egzemplarz dokumentu musi posiadać pracodawca).

Uwaga! Za niedopełnienie obowiązków, pracodawcy grozić będzie kara grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł!

Nadchodzące zmiany mają na celu ochronę interesów pracowników, gdyż dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem, umożliwia im ewentualne dochodzenie uprawnień i świadczeń gwarantowanych stosownymi dokumentami.

* Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2016 r.

 Źródło: http://www.mpips.gov.pl/