Okulary na koszt pracodawcy

Każda praca (a praca przy komputerze szczególnie!) może negatywnie wpływać na nasz wzrok. Kiedy ostrość widzenia jest już nie ta, często konieczne jest noszenie okularów.

Właśnie tutaj z pomocą przychodzą nam regulacje zawarte w Kodeksie Pracy. Zobowiązują one bowiem pracodawcę do zapewnienia pracownikom środków ochrony przed negatywnymi i szkodliwymi bodźcami występującymi w miejscu wykonywania pracy.

Warto pamiętać, że możliwość zakupu refundowanych okularów dotyczy wyłącznie pracowników (w tym praktykantów i stażystów), wykorzystujących monitory ekranowe przez przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Konieczność noszenia okularów musi ponadto wynikać z zaleceń lekarza, który przeprowadził badania profilaktyczne danej osoby zatrudnionej.

Powyższe (i tak stosunkowo niewielkie) utrudnienia na drodze do zakupu okularów na koszt pracodawcy, rekompensuje fakt, iż nie występuje żadne ograniczenie w relacji czas zatrudnienia – okulary. Każdy pracownik – bez względu na okres zatrudnienia ma prawo do refundacji zakupu okularów. 

W praktyce to najczęściej pracownik początkowo pokrywa koszty związane z zakupem szkieł i oprawek, a później ten wydatek jest mu zwracany przez pracodawcę na podstawie faktury. Sama wysokość refundacji nie jest określona za pomocą jakichkolwiek przepisów. Pracodawca ma tutaj w zasadzie wolną rękę – ważne, żeby za wskazaną kwotę możliwe było zakupienie okularów (a wszystko to w oparciu o obowiązujące realia rynkowe).

Jak wynika z art.21 ust.1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychświadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (w tym okulary) jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw są wolne od podatku dochodowego – nie są więc oskładkowane i opodatkowane!