Wynagrodzenie netto – jak dokonać obliczeń?

wynagrodzenie netto

Nasi czytelniczy często pytają – jak obliczyć wynagrodzenie netto, znając jego wartość brutto. W Internecie można znaleźć mnóstwo kalkulatorów wynagrodzeń, które dokonają za nas wyliczeń. Poniżej znajdziecie informacje –  jak samodzielnie dokonać obliczeń.

Prawo oświatowe – pytania i odpowiedzi

Prawo oświatowe, okazało się interesującym zagadnieniem. Poniżej znajdują się odpowiedzi na kolejne pytania przesłane przez naszych czytelników. Zachęcamy do wysyłania pytań na maila: kontakt@abc-ksiegowe.pl.

Udzielenie urlopu bezpłatnego

Urlop bezpłatny jest uprawnieniem pracownika unormowanym w art. 174 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tym przepisem, urlop ten może zostać udzielony na pisemny wniosek pracownika, w którym wskazany zostaje okres wnioskowanej przerwy w świadczonej pracy. Pracodawca nie musi wyrażać na niego zgody.

Prawo oświatowe – pytania i odpowiedzi

Zgodnie z zapowiedzią, współpracę z  ABC-KSIĘGOWE rozpoczęła Marietta Buszka, Radca Prawny. Pojawiły się pierwsze pytania od Czytelników.  Zbliża się początek roku szkolnego, w związku z czym wybrane zostały zagadnienia dotyczące prawa oświatowego. Poniżej  znajdą Państwo odpowiedzi na najciekawsze z nich.

Czynny żal

Zawiłość polskiego prawa oraz zwyczajne pomyłki powodują, że prowadzenie rozliczeń podatkowych nie jest wolne od nieprawidłowości. Co zrobić kiedy popełnimy błąd?

Zmiany w umowach terminowych – nowelizacja Kodeksu Pracy

zmiany w umowach terminowych

5 sierpnia 2015 roku, Prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu pracy. Nowe przepisy wiążą się ze zdecydowanym wzmocnieniem pozycji pracownika oraz dążeniem ustawodawcy do zwiększenia stabilności stosunku pracy. Jakie zmiany w umowach terminowych wprowadzają nowe regulacje?

Urlop wypoczynkowy – co trzeba wiedzieć

Niestety, od jakiegoś czasu obserwujemy duże luki w wiedzy osób zajmujących się kadrami. Problemem okazuje się nie tylko rozwiązanie skomplikowanych zagadnień kadrowych i płacowych. Jeden z potocznie znanych tematów – urlop wypoczynkowy – staje się dla takich osób wyzwaniem. Zatem żeby rozwiać wszelkie wątpliwości – poniżej  prezentujemy najważniejsze informacje o urlopach wypoczynkowych. 

Faktura elektroniczna – co warto wiedzieć?

Faktura elektroniczna jest coraz częściej stosowanym dokumentem, potwierdzającym dokonanie transakcji kupna – sprzedaży.  Art.  2 pkt 31 ustawy o VAT definiuje fakturę jako dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Umowa o dzieło – najważniejsze informacje

Umowa o dzieło jest cywilnoprawnym porozumieniem stron, na mocy którego, zlecający powierza wykonującemu realizację określonego umową dzieła, za które przyjmujący otrzymuje wynagrodzenie. Co może być przedmiotem dzieła? W zasadzie wszystko, czego wykonanie kończy się konkretnym rezultatem – usługa, materialny przedmiot, zbiór rzeczy czy dzieło artystyczne. 

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę jest formalnym wyrazem stosunku prawnego, jaki łączy pracownika z pracodawcą. Co do zasady, umowę o pracę może wypowiedzieć każda ze stron. Pracodawca i pracownik mogą również wspólnie postanowić o terminie rozwiązania umowy o pracę.  Co trzeba zrobić, aby skutecznie rozwiązać tę więź prawną? O czym należy pamiętać oraz na co zwrócić uwagę?