Cząstkowe świadectwo pracy po zakończeniu zatrudnienia terminowego

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym przebieg zatrudnienia u danego pracodawcy. Co do zasady, wystawiane jest po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc gdy zakończeniu ulega swoista prawna więź łączącego pracownika z pracodawcą. Nie każdy ma jednak świadomość tego, że pracodawca jest zobowiązany wystawić ten dokument również po zakończeniu zatrudnienia terminowego. Jak to powinno wyglądać w praktyce?

Deklaracja VAT-7 – instrukcja obsługi cz.1

Zdecydowana większość czynnych podatników VAT, zobowiązana jest do składania deklaracji VAT-7* w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek jest rozliczany (na przykład 25 marca jest terminem rozliczenia podatku VAT za miesiąc luty).

Od czego zacząć sporządzanie deklaracji?

Umowa zlecenie a składki ZUS

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o umowach zlecenie, ich nadużywaniu w obrocie prawnym oraz braku ich oskładkowania. Jak jest w rzeczywistości? Nie każdy z nas ma świadomość, że w większości przypadków zleceniodawca ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Poniżej prezentujemy zestawienie obrazujące kiedy i w jakich okolicznościach umowa zlecenie podlega ubezpieczeniom ZUS.

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego

Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w danym roku podatkowym, w przypadku dużej grupy podatników skutkuje wykazaniem nadpłaty podatku dochodowego.

Rodzaje umów o pracę – kompendium

Zgodnie z Kodeksem Pracy, stosunek pracy musi zostać potwierdzony na piśmie (najpóźniej 7 dnia od przystąpienia do pracy, pracodawca musi w formie pisemnej potwierdzić pracownikowi warunki pracy i płacy). Poniżej przedstawiamy rodzaje umów o pracę, które mogą zostać zawarte między pracodawcą i pracownikiem, a także  ich najważniejsze cechy.

Matka karmiąca w pracy

Łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, wiąże się z licznymi przywilejami pracowników – rodziców . Co do zasady, obejmują one w większości zarówno kobiety, jak i mężczyzn (w określonym czasie mogą one jednak być wykorzystywane tylko przez matkę lub przez ojca). Z oczywistych względów, przerwy w pracy poświęcone karmieniu piersią, przysługują wyłącznie kobietom. Jaki jest ich wymiar?

PIT- 11 pracownika, czyli co każdy podatnik powinien wiedzieć

Każdy pracodawca, a co za tym idzie płatnik, zobowiązany jest, po zakończeniu roku podatkowego, sporządzić informację roczną o dochodach uzyskanych przez podatnika oraz o zaliczkach na podatek dochodowy przez niego pobranych. PIT-11, bo o tym dokumencie mowa, stanowi dla Urzędu Skarbowego podstawę do skontrolowania czy owe zaliczki zostały prawidłowo obliczone i pobrane. Dla podatnika, PIT-11 stanowi podstawę do rocznego rozliczenia się z fiskusem poprzez dokument PIT-36/PIT-37. Każdy z nas powinien wiedzieć zatem coś więcej na temat tego niezwykle ważnego dokumentu.

Dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Coraz więcej osób myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Żeby jednak podjąć tak ważny i odważny krok potrzebne są przede wszystkim środki finansowe. Można oczywiście skorzystać z różnego rodzaju pożyczek dla początkujących przedsiębiorców, jednak w sytuacji gdy nakład finansowy na pierwsze działania nie jest wysoki, można skorzystać z innego rozwiązania, które zostało zagwarantowane przez ustawodawcę. Wielu z Was zapewne słyszało o dotacjach z Urzędów Pracy – co trzeba zrobić aby stać się ich beneficjentem?

PIT 2014 – odliczenia od dochodu

Pierwsze miesiące nowego roku, tradycyjnie wiążą się z koniecznością złożenia zeznań podatkowych, dlatego poniżej przedstawiamy najbardziej popularne odliczenia od dochodu w pigułce.