Oddelegowanie pracownika – oskładkowanie i opodatkowanie przychodów

Obecnie, kiedy granice zostały otwarte, a prowadzenie kontaktów biznesowych jest możliwe właściwie wszędzie, coraz więcej słyszy się o delegowaniu pracowników. Co należy wiedzieć zanim zdecydujemy się na taki sposób  zatrudniania? Gdzie należy opodatkować i oskładkować przychód pracownika?

Firmowe konto – czy musisz je mieć?

konto bankowe

W toku prowadzenia działalności gospodarczej (a rozpoczynając jej prowadzenie szczególnie), przedsiębiorcy szturmowani są szeregiem rad, spośród których część urasta wręcz do rangi mitów. Przykładem takiego mitu jest kwestia posiadania firmowego rachunku bankowego. Niejednokrotnie słyszymy, że każda osoba prowadząca firmę, powinna posiadać odrębne konto, przypisane wyłącznie danej działalności gospodarczej. Jak jest naprawdę?

Urlop na żądanie

Niektórych sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć i w ostatniej chwili dowiadujemy się, że nie będziemy mogli pojawić się w pracy. Uprawnieniem, z którego możemy skorzystać w takim przypadku jest urlop na żądanie.  Czy jednak możemy z niego korzystać w dowolny sposób? Czy pracodawca może nam odmówić do niego prawa?

Ulga na dzieci w 2015 roku

Zmiany w ustawie o PIT, obowiązujące od początku 2015 roku, spowodowały podwyższenie wysokości ulgi na dzieci. Możliwość odpisania od podatku wyższych kwot odczują przede wszystkim rodzice posiadający więcej niż  jedno i dwójkę dzieci.

Interpretacja podatkowa

Polskie przepisy podatkowe są niejednoznaczne i często stanowią zagadkę nawet dla osoby podatkowo „doświadczonej”. Idealnym rozwiązaniem problematycznej kwestii może być jednak wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Co warto o niej wiedzieć?

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych jest coraz częściej pojawiającym się problemem. Czy można odmówić pracodawcy świadczenia pracy poza obowiązujące nas normy? Kiedy właściwie godziny nadliczbowe występują i co, zgodnie z kodeksem pracy, należy się nam za pracę właśnie w tym szczególnym przypadku?

Elastyczny czas pracy po polsku

Rozpoczynanie wykonywania obowiązków o różnych godzinach w określone dni tygodnia, czy w miarę potrzeby, zwiększenie wymiaru czasu pracy i późniejszy „zwrot” nadpracowanych godzin, to tylko kilka cech charakteryzujących elastyczny czas pracy, możliwy do przyjęcia od sierpnia 2013 roku (zabronione jest jednak naruszenie prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego wynikającego z art. 1401 § 3 K.p.).