Okulary na koszt pracodawcy

Każda praca (a praca przy komputerze szczególnie!) może negatywnie wpływać na nasz wzrok. Kiedy ostrość widzenia jest już nie ta, często konieczne jest noszenie okularów.

ZUS od umowy zlecenie

W miniony czwartek posłowie zdecydowali, że od 1 stycznia 2016 roku odprowadzanie składek ZUS od wszystkich umów zleceń będzie obowiązkowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeszcze szybciej – bo już od początku roku 2015, objęte składkami ZUS zostaną dochody członków rad nadzorczych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – limit w 2015 roku

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF, osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok wyniosły przynajmniej 1 200 000 euro.

Rząd przyjmuje zmiany zwiększające ulgi na dzieci

Rada Ministrów wyciąga pomocną dłoń do rodzin wielodzientych, czyli rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci – przyjęto bowiem projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiający podatnikom skorzystanie ze zwiększonej ulgi podatkowej.

Bilety komunikacji miejskiej a podatek VAT

Dokumentem uprawniającym podatnika do obniżenia podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu o podatek VAT naliczony jest najczęściej faktura. Korzystając ze środków komunikacji miejskiej, często jednak otrzymujemy wyłącznie bilety – co możemy zrobić w tej sytuacji?