Prawo pracy w 2015 roku

Jak każdego roku, polski ustawodawca nie oszczędza nas i wprowadza szereg zmian w przepisach prawnych. Zmiany nie omijają również Prawa Pracy. Poniżej przedstawiamy zestawienie tych najważniejszych, z którymi powinien zapoznać się każdy pracownik i przedsiębiorca.

Od 1 kwietnia 2015 roku, pracodawcy nie będą już zobligowani do kierowania każdego nowo zatrudnianego pracownika na badania lekarskie potwierdzające jego zdolność do świadczenia pracy. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy, pracownicy, którzy podejmują kolejną pracę nie później niż 30 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia, mogą przedstawić ważne zaświadczenie lekarskie w nowym miejscy pracy. Warunkiem umożliwiającym wykorzystanie wystawionego już zaświadczenia ma być jedynie stwierdzenie przez nowego pracodawcę, że warunki na stanowisku pracy są zbieżne z tymi, których zaświadczenie lekarskie dotyczy. Wprowadzenie takich unormowań jest z całą pewnością dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy dotychczas byli zobligowani kierować na badania każdego nowo zatrudnianego pracownika.

Kolejne zmiany dotyczą ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Od 1 stycznia 2015 roku, przychody członków rad nadzorczych zostały ozusowane, a od 1 stycznia 2016 roku, w życie mają wejść przepisy, na skutek których wszelkie umowy zlecenia objęte zostaną obowiązkiem odprowadzania składek ZUS do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Więcej o zmianach: http://abc-ksiegowe.pl/zus-od-umowy-zlecenie/

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie w 2015 r. ma wynosić 1750 zł brutto, a w przypadku osób rozpoczynających pracę, 80% wartości tej kwoty czyli 1400 zł brutto. Wzrost płacy minimalnej wpływa na wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych, wysokość odprawy (15-krotność minimalnego wynagrodzenia) oraz wynagrodzenie za czas przestoju  (wynagrodzenie minimalne).

Rewolucyjne wydają się być zmiany dotyczące ograniczenia czasu, na który można zawierać umowy terminowe. Na wejście w życie tych zmian przyjdzie nam jeszcze jednak poczekać.

Dotychczas obowiązujące przepisy zabraniały pracodawcom zawierania z pracownikiem więcej niż  2 umów terminowych. Ustawodawca nie określał przy tym maksymalnego czasu na jaki mogłyby takie umowy zostać zawierane. Warto jednak zauważyć, że ta dowolność pozostawiona przez ustawodawcę jest ograniczona przez jedną z nadrzędnych zasad prawa pracy – zasadę trwałości stosunku pracy, co też wielokrotnie w swoich orzeczeniach podkreślał SN. Stosowanie długotrwałych umów terminowych zdecydowanie poczytywane jest jako sprzeczne ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem umowy na czas określony.

Nowe przepisy zakładają właśnie skonkretyzowanie ograniczenia tej dowolności pracodawców, ustanawiając termin 33 miesięcy jako ten ostateczny, a jego przekroczenie  spowoduje, że umowa na czas określony, z mocy prawa zostanie przekształcona na  umowę bezterminową, czyli nadrzędną.  Przepisy dotyczące umów o pracę, zostaną najprawdopodobniej uchwalone jeszcze w tym roku.