Prowadzenie ksiąg rachunkowych – limit w 2015 roku

Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF, osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok wyniosły przynajmniej 1 200 000 euro.

Limit 1 200 000 euro – obowiązujący w roku 2015 – przeliczany jest na walutę polską zgodnie ze średnim kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2014, wynoszącym wówczas 4,1755 zł. Wynika z tego, że w 2015 roku księgi handlowe będą musiały prowadzić podmioty, których przychody w 2014 roku wyniosły przynajmniej 5 010 600 zł. 

Dla porównania – wartośći limitów w latach 2010 – 2014 kształtowały się następująco:

  • 2014 r. – 5.059.560 zł
  • 2013 r. – 4.936.560 zł
  • 2012 r. – 5.293.440 zł
  • 2011 r. – 4.784.400 zł
  • 2010 r. – 5.067.120 zł
http://nbp.pl