Bilety komunikacji miejskiej a podatek VAT

Dokumentem uprawniającym podatnika do obniżenia podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu o podatek VAT naliczony jest najczęściej faktura. Korzystając ze środków komunikacji miejskiej, często jednak otrzymujemy wyłącznie bilety – co możemy zrobić w tej sytuacji?

Jak wskazuje § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28.11.2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, za fakturę możemy uznać również bilety jednorazowe, sprzedawane przez podatników oferujących usługi przewozowe m. in. środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, taborem samochodowym, czy kolejami normalnotorowymi.

Aby bilet mógł być traktowany tak, jak faktura, MUSI zawierać:

  • numer i datę wystawienia
  • nazwę i NIP sprzedawcy
  • należność brutto – łącznie z podatkiem
  • kwotę podatku
  • informację o odległości pokonywanej na podstawie biletu – nie mniejszą niż 50 km

Co najważniejsze:

Aby móc odliczyć podatek VAT naliczony przy zakupie biletów – koszt z nimi związany musi być poniesiony w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych a wszystkie warunki pozwalające na ujmowanie biletów jak faktur muszą być spełnione łącznie!