Rząd przyjmuje zmiany zwiększające ulgi na dzieci

Rada Ministrów wyciąga pomocną dłoń do rodzin wielodzientych, czyli rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci – przyjęto bowiem projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiający podatnikom skorzystanie ze zwiększonej ulgi podatkowej.

Projekt zrównuje sytuację podatników uzyskujących dochody w wysokosci umożliwiającej wykorzystanie ulgi z sytuacją podatników, którzy ze względu na niskie dochody, do tej pory nie mogli z niej skorzystać.

Kto będzie mógł skorzytać z ulgi na dzieci?

  • osoby uzyskujące dochody opodatkowane według skali podatkowej
  • opiekun prawny dziecka, rodzic zastępczy oraz osoba płacąca alimenty i utrzymująca pełnoletnie dziecko w ciągu danego roku podatkowego
  •  osoby, które wpłaciły wcześniej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – dzięki temu takie podmioty będą mogły cieszyć się zwrotem nadpłaconego podatku i niewykorzystanej kwoty ulgi ustalonej w wysokości podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie

Ulga w liczbach

20 proc. – o tyle podwyższono wartość ulgi na trzecie i kolejne dziecko. W związku z tym rodziny będą mogły odliczyć w zeznaniu podatkowym maksymalnie:

  • 92,67 zł miesięcznie (czyli 1 112,04 zł rocznie) na pierwsze i drugie dziecko,
  • 139,01 zł miesięcznie (czyli 1 668,12 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 185,34 zł miesięcznie (czyli 2 224,08 zł rocznie) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Według założeń projektu, podatnicy będą mogli rozliczyć przyznane ulgi już w rozliczeniach podatkowych za 2014 rok.

Źródło: www.premier.gov.pl