Lepsza ochrona pracowników od 1 września 2016 r.

Lepsza ochrona pracowników od 1 września 2016 r.

Obowiązujące przepisy wskazują, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli forma pisemna nie jest zachowana, pracodawca powinien przekazać pracownikowi ustalenia obejmujące strony, rodzaj oraz warunki umowy. Musi zrobić to na piśmie, najpóźniej do końca pierwszego dnia pracy osoby nowo zatrudnionej.

Urlop na żądanie

Niektórych sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć i w ostatniej chwili dowiadujemy się, że nie będziemy mogli pojawić się w pracy. Uprawnieniem, z którego możemy skorzystać w takim przypadku jest urlop na żądanie.  Czy jednak możemy z niego korzystać w dowolny sposób? Czy pracodawca może nam odmówić do niego prawa?

Urlopy rodzicielskie – co warto wiedzieć?

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska znajduje się w okresie niżu demograficznego, ustawodawca wprowadził szereg unormowań mających zachęcić młodych ludzi do prokreacji. Jakie są najważniejsze? Co warto wiedzieć?

Okulary na koszt pracodawcy

Każda praca (a praca przy komputerze szczególnie!) może negatywnie wpływać na nasz wzrok. Kiedy ostrość widzenia jest już nie ta, często konieczne jest noszenie okularów.