Wydatki na cele mieszkaniowe

Zgodnie z art. 30e ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej po dniu 1 stycznia 2009 roku, w ciągu 5 lat od dnia nabycia, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości należy zapłacić podatek dochodowy stanowiący 19% podstawy obliczenia podatku. Czy wysokość tego podatku można w jakiś sposób obniżyć?

Udział w spotkaniu noworocznym

Tanecznym krokiem wchodzimy w nowy, 2015 rok. Aby to wejście obyło się bez poświąteczno – noworocznego szoku, pracodawcy decydują się często na organizację spotkań noworocznych z pracownikami. Czy uczestnictwo pracownika w takim spotkaniu powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Rząd przyjmuje zmiany zwiększające ulgi na dzieci

Rada Ministrów wyciąga pomocną dłoń do rodzin wielodzientych, czyli rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci – przyjęto bowiem projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiający podatnikom skorzystanie ze zwiększonej ulgi podatkowej.