Pominięcie formularza SD-Z2 nie przesądza o utracie zwolnienia z podatku od darowizny

Pominięcie formularza SD-Z2 nie przesądza o utracie zwolnienia z podatku od darowizny

Wymóg zgłoszenia dokonanej darowizny na określonym formularzu jest wymogiem natury technicznej, mającym na celu ułatwienie organom i podatnikom dokonanie stosownego zgłoszenia zapewniającego uzyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do uzyskania zwolnienia. Nie przewidziano żadnych skutków dotyczących wadliwości wypełnienia formularza, ani procedur zmierzających do usunięcia tych wad. Formularz nie pełni też roli deklaracji podatkowej, a stanowi jedynie jeden z dowodów na spełnienie warunków do zwolnienia od podatku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 06.07.2016 r.

Maksymalna wartość kary porządkowej w postępowaniu podatkowym

Maksymalna wartość kary porządkowej w postępowaniu podatkowym

Maksymalna wartość kary porządkowej nakładanej przez organ podatkowy podlega corocznemu podwyższeniu na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Jeśli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie.

Czynny żal

Zawiłość polskiego prawa oraz zwyczajne pomyłki powodują, że prowadzenie rozliczeń podatkowych nie jest wolne od nieprawidłowości. Co zrobić kiedy popełnimy błąd?

Interpretacja podatkowa

Polskie przepisy podatkowe są niejednoznaczne i często stanowią zagadkę nawet dla osoby podatkowo „doświadczonej”. Idealnym rozwiązaniem problematycznej kwestii może być jednak wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Co warto o niej wiedzieć?

Metody opodatkowania działalności gospodarczej cz. I

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie działalności gospodarczej.  Rząd pomaga młodym przedsiębiorcom poprzez dofinansowania, uproszczenie samej procedury zakładania działalności gospodarczej, czy też preferencyjne warunki odprowadzania składek ZUS. I tak, zgadzam się z większością z Was, koszty prowadzenia działalności gospodarczej są nadal bardzo wysokie, nieproporcjonalnie wręcz do osiąganego przez nas przychodu. Możemy jednak już na samym początku drogi, obniżyć koszty poprzez wybór właściwej formy opodatkowania. Co to w praktyce  oznacza?

Obowiązek składania e-Deklaracji

Od 1 stycznia 2015r. informacje  PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-40, IFT-1/IFT-1R muszą być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Od zasady tej ustawodawca przewidział jednak  wyjątek.