Lepsza ochrona pracowników od 1 września 2016 r.

Lepsza ochrona pracowników od 1 września 2016 r.

Obowiązujące przepisy wskazują, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli forma pisemna nie jest zachowana, pracodawca powinien przekazać pracownikowi ustalenia obejmujące strony, rodzaj oraz warunki umowy. Musi zrobić to na piśmie, najpóźniej do końca pierwszego dnia pracy osoby nowo zatrudnionej.

Rodzaje umów o pracę – kompendium

Zgodnie z Kodeksem Pracy, stosunek pracy musi zostać potwierdzony na piśmie (najpóźniej 7 dnia od przystąpienia do pracy, pracodawca musi w formie pisemnej potwierdzić pracownikowi warunki pracy i płacy). Poniżej przedstawiamy rodzaje umów o pracę, które mogą zostać zawarte między pracodawcą i pracownikiem, a także  ich najważniejsze cechy.