Spotkanie przy kawie, czyli ciekawostki prawno – podatkowe

Spotkanie przy kawie czyli ciekawostki prawno - podatkowe

Początek tygodnia to dobry moment na szybki przegląd ciekawostek prawno – podatkowych. We wpisie poruszę temat stawki podatku leśnego, projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw, ustalenia płatnika zasiłków oraz przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Deklaracja VAT-7 – instrukcja obsługi cz.1

Zdecydowana większość czynnych podatników VAT, zobowiązana jest do składania deklaracji VAT-7* w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który podatek jest rozliczany (na przykład 25 marca jest terminem rozliczenia podatku VAT za miesiąc luty).

Od czego zacząć sporządzanie deklaracji?

Bilety komunikacji miejskiej a podatek VAT

Dokumentem uprawniającym podatnika do obniżenia podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu o podatek VAT naliczony jest najczęściej faktura. Korzystając ze środków komunikacji miejskiej, często jednak otrzymujemy wyłącznie bilety – co możemy zrobić w tej sytuacji?