Udział w spotkaniu noworocznym

Tanecznym krokiem wchodzimy w nowy, 2015 rok. Aby to wejście obyło się bez poświąteczno – noworocznego szoku, pracodawcy decydują się często na organizację spotkań noworocznych z pracownikami. Czy uczestnictwo pracownika w takim spotkaniu powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Urząd Skarbowy stwierdził, że wszelkie świadczenia sfinansowane przez pracodawcę na rzecz pracowników, stanowią ich przychód ze stosunku pracy wynikający z  art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Muszą w związku z tym zostać opodatkowane w stosunku do wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu.

Rozstrzygając konflikt dotyczący ewentualnego opodatkowania poczęstunku oferowanego w formie „szwedzkiego stołu”, Sąd Administracyjny w Gliwicach przyjął jednak odmienne zdanie. Wskazał, że pracodawca nie jest w stanie wykazać, w jakim zakresie określone osoby wykorzystały udostępnione świadczenia. Nie można w związku z tym przyporządkować żadnej osobie zatrudnionej hipotetycznego przychodu, gdyż nie wiadomo czy i w jakim stopniu wykorzystała ona oferowany poczęstunek  (przecież może na to spotkanie w ogóle nie przyjść).

Możemy zatem w spokoju brać udział w spotkaniach noworocznych – smacznego!

Wyrok WSA w Gliwicach z 20 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 587/14