Wynagrodzenie netto – jak dokonać obliczeń?

wynagrodzenie netto

Nasi czytelniczy często pytają – jak obliczyć wynagrodzenie netto, znając jego wartość brutto. W Internecie można znaleźć mnóstwo kalkulatorów wynagrodzeń, które dokonają za nas wyliczeń. Poniżej znajdziecie informacje –  jak samodzielnie dokonać obliczeń.

Zakładamy, że określone w umowie wynagrodzenie pracownika wynosi 2500,00 zł brutto.

1. Wynagrodzenie Brutto 2500,00 zł
2.  Ubezpieczenia społeczne:

Składka Emerytalna (9,76%) – 244,00 zł

Składka Chorobowa (2,45%) – 61,25 zł

Składka Rentowa (1,5%) – 37,50 zł

 342,75 zł
3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (1-2) 2157,25 zł
4. Składka zdrowotna (9%) 194,15 zł
5. Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) 167,19 zł
6. Kwota wolna od podatku 46,33 zł
7. Koszty uzyskania przychodu 111,25 zł
8. Podstawa opodatkowania (1-2-7) 2046,00 zł
9 . Zaliczka na podatek [(8*18%)-5-6] 155,00 zł
10. Wynagrodzenie netto (1-2-4-9) 1808,10 zł

Warto zauważyć, że obliczenia zostały dokonane przy założeniu, że pracownik nie zgłosił przekroczenia progu podatkowego (podniesienie do 32%), złożył do pracodawcy PIT-2 oraz nie złożył oświadczenia o odliczaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.