ZUS od umowy zlecenie

W miniony czwartek posłowie zdecydowali, że od 1 stycznia 2016 roku odprowadzanie składek ZUS od wszystkich umów zleceń będzie obowiązkowe do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeszcze szybciej – bo już od początku roku 2015, objęte składkami ZUS zostaną dochody członków rad nadzorczych.

Jak mówiła Izabela Mrzygłocka – sprawozdawca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma spowodować ozusowanie umów zleceń. Chodzi o to, aby osoby, które pracują na takich umowach budowały kapitał na przyszłe emerytury.

Komisja wprowadziła do tej noweli kilka istotnych poprawek. Pierwsza z nich –  dwa terminy wejścia przepisów w życie, celowo różnicuje dochody członków rad nadzorczych i wynikających z umów zleceń.  W przypadku rad nadzorczych sprawa jest stosunkowo prosta i nie ma przeszkód w zastosowaniu nowych regulacji. Natomiast dłuższy okres oczekiwania przyjęty w przypadku umów zleceń ma na celu umożliwienie firmom – pracodawcom dostosowanie się do nowo obowiązujących norm prawnych.

Istotną poprawką jest również możliwość renegocjacji umów zawieranych na dłuższy okres. W związku z tym, że część umów pomiędzy przedsiębiorcami ma charakter długoterminowy, do projektu wprowadziliśmy też zapis umożliwiający renegocjacje umów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Renegocjacje te mogą jednak wystąpić tylko z tytułu ozusowania umów zleceń – podkreślała posłanka PO.

Jak twierdzi Mrzygłocka, istnieje niebezpieczeństwo, że gdyby nie te poprawki, to chcąc wprowadzić dobre, propracownicze przepisy spowodowalibyśmy powiększenie szarej strefy, wypchnięcie pracowników z umów zleceń na umowy o dzieło, a ponadto obciążylibyśmy pracodawców dodatkowymi kosztami.

O proponowanych zmianach pozytywnie wypowiadał się wiceprzewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski  – oceniał ją jako pierwszy krok na drodze zrównania umów o pracę z umowami zlecenia. Przeciwne zdanie wyrażał natomiast Wojciech Nagel reprezentujący BBC. Uznał on, że wprowadzane zmiany są niewłaściwe i doprowadzą do zwiększenia szarej strefy, obniżenia wynagrodzeń i wygaszania umów cywilno-prawnych.

http://www.pap.pl